فر 402s آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 19 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • Twin  دوقلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل شدن به یک فر)
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 402w آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 19 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • Twin  دوقلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل شدن به یک فر)
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 404N آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 19 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • Twin  دوقلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل شدن به یک فر)
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 304N آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 19 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 302n آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 11 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 402 آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 19 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • Twin  دوقلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل شدن به یک فر)
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 403 آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 19 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • Twin  دوقلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل شدن به یک فر)
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 303s آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 19 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 303 آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • ابعاد محصول 60 * 60 سانت
 • کارکرد تمام برقی
 • حجم گنجایش فر  72 لیتر
 • نمای شیشه مشکی + زه استیل
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )
 • ریل تلسکوپی
 • موتور جوجه گردان 
 • سیستم آسان تمیز شونده Easy to Clean
 • دارای 19 برنامه پخت به همراه قابلیت برنامه ریزی به همراه قفل کودک
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه meat probe حسگر پخت گوشت 
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • تایمر دیجیتال
 • برنامه پخت سریع 
 • برنامه یخ زدایی
 • گارانتی  24 ماه آلبا سرویس از تاریخ نصب توسط خدمات

فر 202s آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • حجم گنجایش  (به لیتر ) :             72 لیتر
 • نام :   فر آلتون – ALTON مدل  V 202s
 • منبع انرژی :  گاز و برق
 • ابعاد محصول :  60 * 60 سانت
 • حداقل ابعاد برش داخل کار عرض 57 * ارتفاع 57  * عمق 54.8 سانتی متر
 • گریل برقی  :    دارد
 • فن تنظیم کننده درجه حرارت ( کانوکشن ) 
 • دارای موتور جوجه گردان
 • شعله گاز فر   
 • قابلیت یخ زدایی
 • رنگ محصول    مشکی
 • نمای محصول شیشه سکوریت مشکی – زه استیل
 • فن خنک کننده اتوماتیک دارد
 • درب چهار جداره جداشونده
 • زنگ هشدار دهنده غذای آماده 

فر 202 آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • تمام برق
 • Twin دو قلو, (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا)
 • حجم داخلی 72 لیتر
 • درب چهار جداره جدا شونده
 • صفحه نمایش دیجیتال لمسی
 • 17 برنامه پخت,
 • قفل کودک,
 • تایمر پیشرفته زمان پخت,
 • برنامه یخ زدایی
 • دارای سیستم Meat Prob, (حسگر پخت گوشت),
 • فن گردش هوای داغ, فن خنک کننده اتوماتیک
 • جوجه گردان,
 • پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean,
 •  برنامه پخت سریع speed cook

فر ۲۰۲w آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • نام محصول : فر توکار Oven
 • منبع انرژی : برقی گازی
 • برند : آلتون Alton
 • مدل : V202W
 • منبع انرژی : برق و گاز
 • رنگ : شیشه - سفید
 • حجم داخلی فر : 72 لیتر
 • دارای درب 4 جداره جداشونده
 • صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
 • مجهز به تنظیم دمای المنت (گریل)
 • تایمر : دارد / تایمر پیشرفته زمان پخت
 • فن گردش هوای داغ
 • فن خنک کننده اتوماتیک
 • ریل تلکسوپی : دارد / دو طبقه
 • جوجه گردان : دارد
 • ترموکوپل : دارد
 • سینی عمیق
 • پوشش داخلی آسان تمیز شونده  Easy to Clean
 • سیستم ایمنی خودکار
 • برنامه پخت سریع speed cook
 • تعداد برنامه : 17 برنامه پخت
 • قفل کودک : دارد
 • دو قلو Twin (امکان تبدیل یک فر به دو فر مجزا)
 • برنامه یخ زدایی : دارد
 • سیستم Meat Prob  (حسگر پخت گوشت) : دارد

فر ۳۰۳w آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • نوع فر : توکار
 • جنس : شیشه
 • لولای آرام بند
 • حسگر پخت : تیک
 • حجم : 72 لیتر
 • منبع انرژی : برق
 • 11 برنامه پخت
 • یخ زدایی : تیک
 • Easy To Clean : TickSabaz.png
 • فن گردش هوا داغ : TickSabaz.png

فر 901 آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است

فر 305 آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
 • نام محصول  :                        فر آلتون – ALTON مدل  V305
 • کشور کارخانه سازنده :                       ایران
 • کارکرد محصول :                 تمام برقی
 • ابعاد محصول :                                  60 * 60 سانت
 • حداقل ابعاد برش داخل کار :    عرض 57 * ارتفاع 57  * عمق 54.8 سانتی متر
 • حجم گنجایش  فر :                    72 لیتر
 • نمای فر :                    شیشه سکوریت  مشکی
 • تعداد جداره های درب :            درب 4 جداره
 •  فن گردش هوا ( تنظیم کننده درجه حرارت )  :                   دارد
 • ریل تلسکوپی :                    دارد
 • موتور جوجه گردان :                دارد
 • پوشش داخلی آسان تمیز شونده Easy to Clean :                     دارد
 • سیستم ایمنی خودکار :                       دارد
 • فن خنک کننده اتوماتیک:                 دارد

فر 901w آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است

فر 901s آلتون

قیمت ‎ریال0
موجودیت: 100 موجود است
محصول برای مقایسه اضافه شد