وان جکوزی تنسر کد T117
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T117

قیمت واحد ‎ریال461,600,000 قیمت ‎ریال429,288,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 80 سانتی متر

عرض 62 سانتی متر

طول170 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T002
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T002

قیمت واحد ‎ریال200,700,000 قیمت ‎ریال186,651,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 48 سانتی متر

عرض 90 سانتی متر

طول 90 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T115
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T115

قیمت واحد ‎ریال417,700,000 قیمت ‎ریال388,461,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 62 سانتی متر

عرض 78 سانتی متر

طول180 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T307
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T307

قیمت واحد ‎ریال510,300,000 قیمت ‎ریال474,579,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 62 سانتی متر

عرض 120 سانتی متر

طول175 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد 302
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد 302

قیمت واحد ‎ریال438,000,000 قیمت ‎ریال407,340,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 67 سانتی متر

عرض 80 سانتی متر

طول180 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T001
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T001

قیمت واحد ‎ریال205,900,000 قیمت ‎ریال191,487,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق ارتفاع 52 سانتی متر

عرض 70 سانتی متر

طول 120 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T101
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T101

قیمت واحد ‎ریال448,000,000 قیمت ‎ریال416,640,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 63 سانتی متر

عرض 80 سانتی متر

طول 164 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T306
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T306

قیمت واحد ‎ریال451,200,000 قیمت ‎ریال419,616,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 62 سانتی متر

عرض 80 سانتی متر

طول180 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T104
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T104

قیمت واحد ‎ریال413,800,000 قیمت ‎ریال384,834,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 50 سانتی متر

عرض 70 سانتی متر

طول170 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T102
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T102

قیمت واحد ‎ریال448,600,000 قیمت ‎ریال417,198,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 60 سانتی متر

عرض 84 سانتی متر

طول154 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T103
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T103

قیمت واحد ‎ریال410,400,000 قیمت ‎ریال381,672,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 50 سانتی متر

عرض 70 سانتی متر

طول160 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T207
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T207

قیمت واحد ‎ریال431,100,000 قیمت ‎ریال400,923,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 53 سانتی متر

عرض 100 سانتی متر

طول150 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T108
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T108

قیمت واحد ‎ریال420,100,000 قیمت ‎ریال390,693,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 55 سانتی متر

عرض 80 سانتی متر

طول150 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T107
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T107

قیمت واحد ‎ریال433,500,000 قیمت ‎ریال403,155,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 65 سانتی متر

عرض 85 سانتی متر

طول 170 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد 106
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد 106

قیمت واحد ‎ریال420,000,000 قیمت ‎ریال390,600,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 54 سانتی متر

عرض 86 سانتی متر

طول 170 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T105
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T105

قیمت واحد ‎ریال462,600,000 قیمت ‎ریال430,218,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 65 سانتی متر

عرض 80 سانتی متر

طول 170 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T113
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T113

قیمت واحد ‎ریال407,400,000 قیمت ‎ریال378,882,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 58 سانتی متر

عرض 80 سانتی متر

طول 140 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد 112
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد 112

قیمت واحد ‎ریال417,800,000 قیمت ‎ریال388,554,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق62سانتی متر

عرض 78 سانتی متر

طول 170 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T111
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T111

قیمت واحد ‎ریال415,800,000 قیمت ‎ریال386,694,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق60سانتی متر

عرض 75 سانتی متر

طول 160 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T110
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T110

قیمت واحد ‎ریال407,200,000 قیمت ‎ریال378,696,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق50سانتی متر

عرض 70 سانتی متر

طول 150 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T203
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T203

قیمت واحد ‎ریال458,100,000 قیمت ‎ریال426,033,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق65سانتی متر

عرض 130 سانتی متر

طول 130 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T202
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T202

قیمت واحد ‎ریال454,800,000 قیمت ‎ریال422,964,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 61سانتی متر

عرض 133 سانتی متر

طول 133 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T204
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T204

قیمت واحد ‎ریال438,700,000 قیمت ‎ریال407,991,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 55سانتی متر

عرض 120 سانتی متر

طول 120 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T201
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T201

قیمت واحد ‎ریال467,600,000 قیمت ‎ریال434,868,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 69سانتی متر

عرض 150 سانتی متر

طول 150 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T304
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T304

قیمت واحد ‎ریال499,800,000 قیمت ‎ریال464,814,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 62سانتی متر

عرض 110 سانتی متر

طول 180 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T305
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T305

قیمت واحد ‎ریال443,000,000 قیمت ‎ریال411,990,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 65سانتی متر

عرض 80 سانتی متر

طول 180 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وا جکوزی تنسر کد T206
‎−7%
 • ‎−7%

وا جکوزی تنسر کد T206

قیمت واحد ‎ریال431,100,000 قیمت ‎ریال400,923,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق55 سانتی متر

عرض 100 سانتی متر

طول 150 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T301
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T301

قیمت واحد ‎ریال499,300,000 قیمت ‎ریال464,349,000
موجودیت: 5 موجود است

عمق 69سانتی متر

عرض 120 سانتی متر

طول 175 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T109
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T109

قیمت واحد ‎ریال441,700,000 قیمت ‎ریال410,781,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق 69سانتی متر

عرض 120 سانتی متر

طول 175 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T105
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T105

قیمت واحد ‎ریال462,600,000 قیمت ‎ریال430,218,000
موجودیت: 100 موجود است

عمق65 سانتی متر

عرض80  سانتی متر

طول 170 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T307
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T307

قیمت واحد ‎ریال510,300,000 قیمت ‎ریال474,579,000
موجودیت: 5 موجود است

عمق62 سانتی متر

عرض120  سانتی متر

طول 175 سانتی متر

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان

وان جکوزی تنسر کد T307
‎−7%
 • ‎−7%

وان جکوزی تنسر کد T307

قیمت واحد ‎ریال510,300,000 قیمت ‎ریال474,579,000
موجودیت: 5 موجود است

قطر 164

عمق 58

کیفیت کم نظیر

هفت لایه لایه

نشان بازرگانی اتحادیه اروپا

جنس آکرولیک

شاسی های استنلس استیل

آنتی باکتریال

تنوع سری چپ و راست

پمپ تولید شده با tuv استاندراد

دارای کلید محافظ جان