اجاق گاز الکس

اجاق گاز های استیل همگی ورق stainless steel

اجاق گاز های شیشه ای همگی شیشه ای سکوریت مقاوم در برابر ضربه و حرارت

ترموکوپل تاپ تایم

ولوم باکالیت ضد حرارت

دارای گرید چدنی کمکی پلوپز و قهوه جوش دارای گرید A

سرشعله DEFENDI ایتالیا

شیر DEFENDI ایتالیا

اجاق گاز GKD2065 الکس

قیمت واحد ‎ریال60,000,000 قیمت ‎ریال55,800,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

طراحی شده به صورت پلوپز کنار

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اجاق گاز GKD2025 الکس

قیمت واحد ‎ریال62,800,000 قیمت ‎ریال58,404,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

طراحی شده به صورت پلوپز کنار

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اجاق گاز GVD2015 الکس

قیمت واحد ‎ریال62,800,000 قیمت ‎ریال58,404,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

طراحی شده به صورت پلوپز وسط

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اجاق گاز 2024 الکس

قیمت واحد ‎ریال42,500,000 قیمت ‎ریال39,525,000
موجودیت: موجود نیست

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 4 شعله

صفحه شیشه ای مقاوم در برابر ضربه و حرارت

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

محصولی پر فروش

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اضافه به سبد

اجاق گاز SVD1745 الکس

قیمت واحد ‎ریال66,500,000 قیمت ‎ریال61,845,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

طراحی شده به صورت پلوپز وسط

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اجاق گاز SKD1645 الکس

قیمت واحد ‎ریال65,000,000 قیمت ‎ریال60,450,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

طراحی شده به صورت پلوپز وسط

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اجاق گاز SVD1725 الکس

قیمت واحد ‎ریال66,500,000 قیمت ‎ریال61,845,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

طراحی شده به صورت پلوپز وسط

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اجاق گاز SVD1685 الکس

قیمت واحد ‎ریال66,500,000 قیمت ‎ریال61,845,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

طراحی شده به صورت پلوپز وسط

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اجاق گاز SVD1655 الکس

قیمت واحد ‎ریال66,500,000 قیمت ‎ریال61,845,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*88 سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

تولید شده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل سریع

توان حرارتی بالاتر مشعل ها و مصرف انرژی کمتر

طراحی شده به صورت پلوپز وسط

کیفیت و ظرافت در طراحی 

قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه

شبکه نگهدارنده چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ

ولوم های مقاوم در برابر حرارت

گارانتی 24 ماهه شرکت الکس

اجاق گاز1935 SVAالکس

قیمت واحد ‎ریال51,000,000 قیمت ‎ریال47,430,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد50*88 سانتی متر

ورق اجاق گازSTAINLESS STEEL

تولید شده از قطعاتDEFENDIایتالیا

برخورداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل TOP TIME

سر شعله وقطعات اریاتکنیک

طراحی شده به صورت پلوپز وسط

دارای محافظ برای محافظت شیرها

دارای گارد چدنی کمکی پلوپزوقهوه جوش

گرید انرژی A

نصب کلیه محصولات الکس درسراسرکشور رایگان

اجاق گاز SKA 1945 الکس

قیمت واحد ‎ریال51,000,000 قیمت ‎ریال47,430,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد50*88 سانتی متر

ورق اجاق گازSTAINLESS STEEL

تولید شده ازقطعات DEFENDI ایتالیا

برخورداری ازفندک الکریکی وترموکوپل TOP TIME

سرشعله وقطعات اریاتکنیک

طراحی شده به صورت بغل پلوپز

دارای محافظ برای محافظت شیرها

دارای گارد چدنی کمکی پلوپزوقهوه جوش

گرید انرژی A

نصب کلیه محصولات الکس درسراسرکشور رایگان

اجاق گازGVA1955الکس

قیمت واحد ‎ریال46,500,000 قیمت ‎ریال43,245,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد50*88سانتی متر

محصول شیشه ای 5 شعله

صفحه شیشه ای مقاوم در برابرضربه و حرارت

تولیدشده از قطعات DEFENDI ایتالیا

برخوردداری از فندک الکتریکی و ترموکوپل TOPTIME

سرشعله و قطعات اریاتکنیک

طراحی شده به صورت پلوپز وسط

دارای گاردچدنی کمکی پلوپزوقهوه جوش

گرید انرژیA

نصب کلیه محصولات الکس درسراسرکشوررایگان

محصول برای مقایسه اضافه شد