سینک الکس

سینک های الکس دارای لبه های برگردان داخلی از زیر سینک است

ایجاد لبه برگردان سینک نیازمند تکنولوزی ویژه خود است از آنجایی که شرکت ستاره طلایی ویستا برای تولید محصول سینک از جدیدترین تکنولوژی تولید در دنیا بهره مند می برد امکان ایجاد ویژگی در سینک را دارد لبه برگردان سینک ویزگی هایی را به سینک مورد استفاده شما اضافه می کند که در زیر به آن اشاره می شود

امکان  نشیمن کامل سینک بر روی صفحه کابینت

عدم استفاده از نقطه جوش برای اتصال قلاب بست ظاهر بدون آثارنقطه جوش و کاملا تخت و یکنواخت

آب بندی بهتر محل انطباق و کابینت

استحکام سینی و فرم سینک لبه برگردان مانند کلاف عمل می کند

استحکام سینی و فرم سینک لبه برگردان مانند کلاف عمل می کند

در تولید سینک یا فرم لبه برگردان زبر بین 15 الی 20 درصد مواد اولیه استنلس استیل بیشتر به کار می زودن

سینک 410 الکس

قیمت واحد ‎ریال28,000,000 قیمت ‎ریال26,040,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

دارای تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

مقدار ضخامات ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-بست های فلزی-مایع پولیش

برخورداری از نوار آب بندی پی یو

لگن های یک تیکه بدون حتی یک نقطه جوش

سینی طراحی شده با آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 412 الکس

قیمت واحد ‎ریال28,000,000 قیمت ‎ریال26,040,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-بست های فلزی-مایع پولیش

لگن های یک تیکه بود حتی نقطه ای جوش

دارای فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی پی یو

بسیته بندی ایمن و مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک R110 الکس

قیمت واحد ‎ریال24,800,000 قیمت ‎ریال23,064,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 40*40 سانتی متر

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده به صورت زیر سنگی (کورین)

میزان ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

مقدار عمق لگن 22 سانتی متر

نصب با بهترین نوع عایق بندی

تولید شده به صورت دستساز

عرضه شده با تکنولوژی دانمارک

مجهز به سیفون-فوم کم کننده صدا-نوار عایق بندی

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 310 الکس

قیمت واحد ‎ریال23,000,000 قیمت ‎ریال21,390,000
موجودیت: موجود نیست

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه روکار

تولید شده از مرغوبترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لگن های یک تیکه بدون حتی نقطه ای جوش

مجهز به سیفون-بست های فلزی

دارای نوار عایق بندی و فوم کم کننده صدا

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 311 الکس

قیمت واحد ‎ریال22,900,000 قیمت ‎ریال21,297,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

تولید شده از مرغوبترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

لگن های یک تیکه بدون حتی نقطه ای جوش

تولید شده با تکنولوژی دانمارک

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-بست های فلزی

کیفیت و ظرافت در طراحی

برخورداری از نوار عایق بندی و فوم کم کننده صدا

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 411 الکس

قیمت واحد ‎ریال28,000,000 قیمت ‎ریال26,040,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

عرضه در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

طراحی شده با سینی آب رو دار

لگن های یک تیکه حتی بدون نقطه ای جوش

مجهز به سیفون و بست های فلزی

برخورداری از فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 210 الکس

قیمت واحد ‎ریال21,890,000 قیمت ‎ریال20,357,700
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

تولید شده از مرغوبترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مقدار عمق لگن 18 استیل متر

مجهز به سیفون-بست های فلزی

دارای نوار عایق بندی و فوم کم کننده صدا

لگن های یک تیکه بدون حتی نقطه ای جوش

عرضه شده با تکنولوژی دانمارک

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 413 الکس

قیمت واحد ‎ریال28,000,000 قیمت ‎ریال26,040,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لگن های یک تیکه بدون حتی نقطه ای جوش

سینی آب رو دار

عمق لگن 20 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون و بست های فلزی

برخورداری از نوار عایق بندی و فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی  10 ساله شرکت الکس

سینک 211 الکس

قیمت واحد ‎ریال21,890,000 قیمت ‎ریال20,357,700
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد 50*120 سانتی متر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

عرضه شده با تکنولوژی دانمارک

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

میزان عمق لگن 18 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

لگن های یک تیکه بدون حتی نقطه ای جوش

تولید شده با تکنولوژی دانمارک

مجهز به سفیون-بست های فلزی

دارای نوار عایق بندی و فوم کم کننده صدا

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 313 الکس

قیمت واحد ‎ریال22,500,000 قیمت ‎ریال20,925,000
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لگن های یک تیکه بدون حتی نقطه ای جوش

سینی آب رو دار

عمق لگن 20 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون و بست های فلزی

برخورداری از نوار عایق بندی و فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی  10 ساله شرکت الکس

سینک 213 الکس

قیمت واحد ‎ریال21,890,000 قیمت ‎ریال20,357,700
موجودیت: 100 موجود است

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا

عرضه شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لگن های یک تیکه بدون حتی نقطه ای جوش

سینی آب رو دار

عمق لگن 18 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

مجهز به سیفون و بست های فلزی

برخورداری از نوار عایق بندی و فوم کم کننده صدا

کیفیت و ظرافت در طراحی

گارانتی  10 ساله شرکت الکس

سینک 212 الکس

قیمت واحد ‎ریال21,890,000 قیمت ‎ریال20,357,700
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

دارای تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 18 سانتی متر

مقدار ضخامات ورق استیل 0.6 میلی متر

مجهز به سیفون-بست های فلزی-مایع پولیش

برخورداری از نوار آب بندی پی یو

لگن های یک تیکه بدون حتی یک نقطه جوش

سینی طراحی شده با آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 315 الکس

قیمت واحد ‎ریال23,000,000 قیمت ‎ریال21,390,000
موجودیت: موجود نیست

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

عرضه در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

طراحی شده با سینی آب رو دار

لگن های یک تیکه حتی بدون نقطه ای جوش

مجهز به سیفون و بست های فلزی

برخورداری از فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 414 الکس

قیمت واحد ‎ریال28,000,000 قیمت ‎ریال26,040,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

عرضه در تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

طراحی شده با سینی آب رو دار

لگن های یک تیکه حتی بدون نقطه ای جوش

مجهز به سیفون و بست های فلزی

برخورداری از فوم کم کننده صدا و نوار عایق بندی

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک الکس کد 328

قیمت واحد ‎ریال33,500,000 قیمت ‎ریال31,155,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

دارای تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

مقدار ضخامات ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-بست های فلزی-مایع پولیش

برخورداری از نوار آب بندی پی یو

لگن های یک تیکه بدون حتی یک نقطه جوش

سینی طراحی شده با آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک الکس کد 326

قیمت واحد ‎ریال33,500,000 قیمت ‎ریال31,155,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

دارای تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

مقدار ضخامات ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-بست های فلزی-مایع پولیش

برخورداری از نوار آب بندی پی یو

لگن های یک تیکه بدون حتی یک نقطه جوش

سینی طراحی شده با آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک الکس کد 324

قیمت واحد ‎ریال33,500,000 قیمت ‎ریال31,155,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

دارای تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

مقدار ضخامات ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-بست های فلزی-مایع پولیش

برخورداری از نوار آب بندی پی یو

لگن های یک تیکه بدون حتی یک نقطه جوش

سینی طراحی شده با آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک الکس کد 325

قیمت واحد ‎ریال36,500,000 قیمت ‎ریال33,945,000
موجودیت: 100 موجود است

سایز محصول 60*120 سانتی متر

سینک دو لگنه توکار استنلس استیل

تولید شده از ناب ترین کیفیت ورق استیل

طراحی شده با تکنولوژی دانمارک

دارای تنوع لگن چپ و لگن راست

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

مقدار ضخامات ورق استیل 1 میلی متر

مجهز به سیفون-بست های فلزی-مایع پولیش

برخورداری از نوار آب بندی پی یو

لگن های یک تیکه بدون حتی یک نقطه جوش

سینی طراحی شده با آب رو مناسب

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

محصول برای مقایسه اضافه شد